Zon larangan tidak dipatuhi


Beginilah cara BN berkempen,walaupun telah diberitahu tentang zon larangan, tetapi mereka tidak patuhi larangan tersebut. Siapa ni....?